För vår gemensamma jord

Det talas om miljön som aldrig förr numera, och det lanseras hela tiden nya märkningar som ska visa att olika typer av produkter är miljövänliga. Dessutom dyker nya begrepp upp i debatten, och andra försvinner även om de miljöproblem som de är förknippade med finns kvar.

Ord har stor makt, och detsamma gäller symboler. Det är varken betydelselöst vad vi väljer att kalla företeelser eller vilka symboler vi väljer att använda för dem. Detta vet inte minst PR-, kommunikations- och reklambyråer, som tjänar sina pengar på att hitta rätt ord och symboler för olika verksamheter, de flesta av dem kommersiella.

Det finns idag en stor mängd kommersiella verksamheter som på olika sätt tjänar pengar på miljön. Inte minst handlar det om att få sina produkter att framstå som mer miljövänliga än de är. Det kan handla om att ta fram en ny, grönfärgad symbol att sätta på sina produkter, för att på detta sätt ge intryck av att vara mer miljövänliga än man egentligen är. Eller så kan man hitta på ett nytt ord, som låter bra men som egentligen kanske inte säger så mycket.

Greenwash eller ej?

Ett sådant ord är klimatkompenserad. Många använder sig av det, och det betyder att man betalar pengar när man gör någonting som leder till utsläpp av växthusgaser. Pengarna går till plantering av träd, eller till någon annan åtgärd som ska minska mängden koldioxid i atmosfären. Det här är naturligtvis bättre än att inte göra någonting, men hur stor nytta det gör beror lite på vad det är man kompenserar för. Om man kompenserar för en transport som drivits med fossila bränslen ökar man ändå den totala mängden koldioxid, eftersom fossila bränslen innehåller kol som legat i jorden under lång tid.

Man skulle kunna kalla detta för greenwash, men det har ändå vissa fördelar också. Att miljön och klimatet får uppmärksamhet är alltid positivt, eftersom det leder till att fler börjar intressera sig för denna viktiga fråga.