För vår gemensamma jord

På senaste tiden har många kritiska röster höjts om ekologisk odling. En del forskare säger att den ekologiska odlingen faktiskt är mindre klimatsmart än den konventionella, eftersom att den ekologiska till exempel släpper ut mer koldioxid. Andra forskare håller dock inte med och tycker att dessa påståenden är ogrundade och gammaldags.

2547043-morotter

Många vill i dagsläget köpa så mycket ekologiskt som det bara går för att värna om miljön. Vi har tidigare skrivit om att det kan vara svårt att veta om de livsmedel man handlar är närodlade och ekologiska. Nu har det dock kommit nya rapporter från forskare där de dömer ut den ekologiska odlingen. De säger att om det svenska jordbruket skulle ställas om till 100 procent ekologiskt skulle bara hälften så mycket mat produceras på hela landets åkerareal. Dessa forskare anser att det stöd på 500 miljoner kronor per år som den ekologiska odlingen får, skulle göra mer nytta i det vanliga jordbrukets miljöanpassning. Professorerna säger också att det krävs mer åkermark än det någonsin tidigare funnits i Sverige för 40 procents lägre körd än dagsläget, om odlingen ska vara ekologisk.

Ekologisk odling mindre klimatsmart?

Forskarna ifrågasätter också den bild vi i Sverige har om att ekologisk odling är klimatsmart. De konstaterar att de konventionella grödorna tar upp betydligt mer koldioxid än det ekologiska. Det är därför som de konventionella grödorna ger mer skörderester i from av rötter och halm och därmed kan koldioxiden bindas som mull i marken. Läs mer.

Andra forskare argumenterar emot

Forskarnas yttranden är förstås kontroversiella och de har redan blivit kritiserade av andra forskare. De forskare som kritiserar säger att argumentet att ekologisk odling bara ger en halv skörd inte stämmer. Vissa grödor ger 90 procent skörd enligt dem. De kritiserade forskarna håller dock med om att det finns brister med ekologisk odling och att många utmaningar finns. De efterlyser också att det ska odlas mer lokalt och att alla orter i världen borde försöka få fram sorter som passar just den platsen. På så sätt är vi inte lika beroende av klimatet.