För vår gemensamma jord

Sverige har mycket att lära av vår granne Danmark, speciellt när det kommer till miljövänliga alternativ att ta sig fram. I Köpenhamn är det nämligen vanligare att ta cykeln till jobbet snarare än tunnelbanan och att välja bilkörning i huvudstaden framför cykeln är någonting en Köpenhamn-bo aldrig skulle göra. Men varför är det vanligare att cykla i Danmark? En av anledningarna kan vara att det är en plattare stad, i jämförelse med exempelvis Stockholm. Men mer troligt än den anledningen, är att cyklister välkomnas mer i Köpenhamn än Stockholm. Ett exempel är bara det faktum att cyklister får köra mot rött (källa).

Ta fram möjligheter

Det är mer miljövänligt att ta cykeln, och Stockholm och även övriga Sverige, måste bli bättre på att uppmuntra till att cykla. Det handlar främst om att skapa möjligheter. Att exempelvis ta fram cykelställ så alla kan parkera. Att även ordna säkra cykelbanor kommer innebära att allt fler cyklar snarare än åker kommunalt eller kör bil. I en artikel från Dagens Nyheter har man rapporterat om att hela 474 personer skadade sig i Stockholms innerstad 2013, och i samma artikel skriver Anton Ställ från Umeå om hur obehagligt han anser att det är att cykla i Stockholm. Förhoppningsvis kommer det snart att bli säkrare att cykla i  Stockholm, både för miljöns skull – och för människornas. En bra sak som är värd att lyfta är dock de nya cykelställen där du kan hyra cykel. Dessa är väldigt lätt att använda, och även om det inte finns tillräckligt många än, är det ett bra initiativ i Stockholm. Lånecyklarna hyr man genom ett lånekort, där kostnaden är 300 kronor för en säsong (från maj till oktober) eller runt 100 kronor för en helg. Läs mer om cyklarna här. 

cykel